Jungle Of Gymnastics
Denna sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med information både till medlemmar och publik.

Genrep:
Lördagen 16 dec, (12:00-18:00 alla grupper utom Bamsebarnen. Bamsebarnen har genrep 15:00-16:00) på Söderslättshallen. Jätteviktigt att alla som kan är med då.
TGD kommer att bjuda på frukt under lördagen och söndagen. Ta gärna med en matsäck eftersom dagen är ganska lång.
Under genrepet kommer vi att  köra genom hela uppvisningen med ljud, ljus och "rätt" kläder en eller flera gånger. Det kommer snart en lista på de kläder som ska tas med. Mycket av kläderna får ni låna av TGD

Uppvisning:
Söndagen den 17 dec december är det dax för TGDs årliga juluppvisning, JUNGLE OF GYMNASTICS.
Tre föreställningar kommer sättas upp med start kl 12.00, 14.00 & 16.00. Det kommer äga rum på Söderslättshallen (klörupsvägen 48) i deras B-hall. Dörrarna öppnas för publik 15 minuter före varje föreställning. Uppvisningen är ca 45 minuter lång. 
Bamsebarnens del i uppvisningen ligger i början av programmet och direkt efter att dom har kört får dom gärna gå till läktaren med sina föräldrar på den föreställningen som dom har köpt biljett till. Till de föreställningarna man inte har köpt biljett till får man gärna sitta vid sidan om scenen tillsammans med föräldrarna.

 

Biljetter:

Biljetter finns att köpa i TGD-butiken. Biljettpriset är 100 kr för alla som är 12 år och över. Alla som är 11 år eller yngre går in gratis, men alla måste ha biljett eftersom det finns ett maxantal på läktaren. ENDAST FÖRKÖP!

 

Uppvisningen kommer övas in på ordinarie träning samt under extrainsatta träningstillfällen under vecka 49 och 50. 


Vi ledare hoppas såklart på att alla vill vara med. Men vi måste veta säkert eftersom vi har lagt ner lite extra energi och pengar på årets föreställning. Senast 20 november vill veta om du ska vara med eller inte. De flesta medlemmar tycker detta är årets roligaste event.

Maila pia@tgd.nu 
Skriv: Anna Andersson, Aerobic Gymnastics, vill (ej) vara med.
Eller lämna in svarslappen på sista sidan till din ledare.

Funderingar: pia@tgd.nu, 0708-808929


..............................................................................................................

TRÄNINGSTIDER

BamseGympa On 17:00 och On 17:50 och To 17:00
Alla bamsebarnen tränar tillsammans inför uppvisningen men det räcker om man är med på en föreställning. Vi blir jätteglada om alla vill vara med på alla tre.
Dessa grupp tränar:
Onsdag  6/12 17:30-18:00
Torsdag  7/12 17:00-17:30
Onsdag  13/12 17:30-18:00
Torsdag  14/12 17:00-17:30

Har man bara möjlighet att gå på en träning/vecka är det helt ok.
GENREP: Lördag 16/12 15:00-16:00
FÖRESTÄLLNING: Tre tider finns eller alla. 11:30-13:00, 13:30-15:00, 15:30-17:00
Bamsebarnen kommer att vara utklädda till sjöstjärnor. TGD fixar själva kostymen.

Street Dance Ti 20:15
Denna gruppen tränar:
Denna gruppen tränar:
Tisdag   5/12  20:10-21:10
Tisdag   12/12  20:10-21:10
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

Jazz/Show On 15:55
Denna gruppen tränar:
Onsdag  6/12 16:00-17:20
Onsdag  13/12 16:00-17:20
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

Aerobic Gymnastics Måndag 17:30-18:30
Måndag 4/12  17:30-18:30
Måndag 11/12 17:30-18:30
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

Aerobic Gymnastics Må 19:40 och On 19:45 och Fr 15:45
Dessa grupper tränar:
Måndag 4/12  19:40-21:00
Onsdag 6/12 18:55-21:00
Måndag 11/12 19:40-21:00
Onsdag 13/12 18:05-19:30
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

Aerobic Gymnastics Ti 18:55 och Sö 16:45
Dessa grupper tränar:
Tisdag   5/12  18:50-20:05
Söndag 10/12 16:45-18:00
Tisdag   12/12  18:50-20:05
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

Aerobic Gymnastics Ti 16:15 och Fr 17:35
Dessa grupper tränar:
Tisdag 5/12  16:15-17:25
Fredag 8/12  17:30-18:30
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

Aerobic Gymnastics Må 17:30
Denna gruppen tränar:
Måndag  4/12 17:30-18:30
Måndag  11/12 17:30-18:30
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

GympaMix Må 16:25 och On 18:40
Dessa grupper tränar:
Måndag  4/12 16:25-17:25
Onsdag  6/12 18:05-18:50

Måndag  11/12 16:25-17:25
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

CheerLeading Sö 10:00
Denna gruppen tränar:

Söndag 10/12 10:00-11:30
Tisdag 12/12 16:30-17:25
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30


Akrobatik Ti 17:35 och To 17:50 och Lö 12:45
Dessa grupper tränar:
Tisdag  5/12 17:30-18:45
Torsdag  7/12 17:35-18:50
Tisdag  12/12 17:30-18:45
Torsdag  14/12 17:35-18:50
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

Parkour Sö 18:05 och Sö 19:10
Dessa grupper tränar:
Söndag 10/12 18:05-19:05
GENREP: Lördag 16/12 12:00-18:00
FÖRESTÄLLNING: 10:00-17:30

 

 

Funderingar: pia@tgd.nu, 0708-808929

 

 .........................................KLIPP AV och lämna in senast 20 nov..............................................

Eller maila pia@tgd.nu 
Skriv i meddelandet: Anna Andersson, Aerobic Gymnastics, vill vara med.

 

Medlemmens  namn __________________________________________________________

❏                                    Ja, jag vill vara med på uppvisningen.  

❏                                    Nej, jag kan inte vara med på uppvisningen.                    Ringa in vilken grupp ovanstående går i.

 


Aeg      GympaMix        BamseGympa       CheerLeading       Street Dance      Jazz & Show        Parkour 
Våra Sponsorer